تماس با ما

آدرس : البرز ، کرج ، ایستگاه اهری ، انتهای کوچه صلاحی جاهد (اداره برق) پلاک 154

 

 مدیر فروش   : ۰۹۱۲۴۶۰۸۱۲۲

 کارخانه : ۰۲۶۳۶۶۴۸۳۳۲

 ایمیل : info@yasvacuum.com